head_banner

Liên hệ chúng tôi

Cristina Fernández

Cristina

Ruby-Ding

Ruby D

Đội ngũ bán hàng

Nhóm bán hàng của chúng tôi có thể giúp bạn hiểu hiệu suất sản phẩm, đề xuất các sản phẩm phù hợp, tính toán giá cả và chi phí vận chuyển, liên lạc kịp thời và thực hiện các điều chỉnh có mục tiêu đối với dịch vụ.Họ chủ yếu giải quyết các vấn đề trước khi bán.

m

Alex M

e

Eva Y

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật

Nhóm kỹ thuật của chúng tôi có thể giúp bạn phân tích các yêu cầu về sản phẩm, tùy chỉnh và thiết kế sản phẩm của bạn, có thể đưa ra sơ đồ tối ưu hóa cho các sản phẩm tùy chỉnh, biến ý tưởng của bạn thành hiện thực, họ chủ yếu giải quyết các vấn đề sau bán hàng.

Cristina Fernández

Hello! Let us know if you have a specific question, or give an idea of what you're looking for, we're happy to make recommendations. Our email is sales@neokay.com.


Cristina Fernández

Hello! Let us know if you have a specific question, or give an idea of what you're looking for, we're happy to make recommendations. Our email is sales@neokay.com.